avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KAssetnavin2018บลจ.กสิกรไทย ชวนล็อคผลตอบแทนสูงสุด 2.00% ต่อปี ผ่านเทอมฟันด์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เสนอขาย 14-17 พ.ค.นี้

    บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.60% - 2.00% ต่อปี เปิดเสนอขาย 14-17 พ.ค.นี้

      นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BW (KFF3MBW) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.60% ต่อปี กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GV (KFF6MGV) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.80% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GG (KFF1YGG) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 2.00% ต่อปี โดยทั้ง 3 กองทุนเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 14-17 พ.ค. 62

       นายนาวินกล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นคาดว่ากองทุนทั้ง 3 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank และเงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีน รวมถึงเงินฝาก Commercial Bank of Qatar และเงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ยังมีเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย และเงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทั้ง 3 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

         “ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงทุกช่วงอายุ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี และ อายุ 10 ปี ลดลง 4 bps มาอยู่ที่ระดับ 2.26% และ 2.44% ตามลำดับ ทั้งนี้ ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะที่มีความกังวลต่อความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนอีกครั้ง โดยสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ส่งผลกระทบด้านการค้าโลกและเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะสั้น สำหรับเศรษฐกิจจีนได้ชะลอตัวภายใต้กรอบที่รัฐบาลวางไว้ ซึ่งจากตัวเลขที่เริ่มบ่งชี้แนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลจีนส่งสัญญาณลดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างประเทศ อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของจีนได้ปรับลดลงจาก 1.8%YoY มาอยู่ที่ 1.7%YoY จากอุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวชะลอลง ซึ่งคาดว่าจะทำให้ธนาคารกลางจีนจะยังผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า” นายนาวินกล่าว

       กองทุนตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อคผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ตราสารที่กองทุน KFF3MBW คาดว่าจะลงทุน          อันดับเครดิต      สัดส่วน

การลงทุน           ประมาณการผลตอบแทน

(ต่อปี)

                                    ของตราสาร        ของกองทุน

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย   Baa2/Moody's       19.00%   2.05%     0.39%

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์        A3/Moody's           19.00%   2.20%     0.42%

เงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์        A3/Moody's           19.00%   1.95%     0.37%

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์           A1/Moody's           19.00%   1.98%               0.38%

เงินฝาก China Construction Bank, ประเทศจีน  A1/Moody's           12.00%   1.93%     0.23%

เงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีนA1/Moody's           12.00%   1.93%     0.23%

รวม                        2.02%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน              0.42%

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ           1.60%

ตราสารที่กองทุน KFF6MGV คาดว่าจะลงทุน          อันดับเครดิต      สัดส่วน

การลงทุน           ประมาณการผลตอบแทน

(ต่อปี)

                                    ของตราสาร        ของกองทุน

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย   Baa2/Moody's       19.00%   2.10%     0.40%

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์        A3/Moody's           19.00%   2.10%     0.40%

เงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์        A3/Moody's           19.00%   2.35%     0.45%

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์           A1/Moody's           19.00%   2.10%               0.40%

เงินฝาก China Construction Bank, ประเทศจีน  A1/Moody's           12.00%   1.92%     0.23%

เงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีนA1/Moody's           12.00%   1.92%     0.23%

รวม                        2.11%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน        0.31%

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ  1.80%

ตราสารที่กองทุน KFF1YGG คาดว่าจะลงทุน          อันดับเครดิต      สัดส่วน

การลงทุน           ประมาณการผลตอบแทน

(ต่อปี)

                                    ของตราสาร        ของกองทุน

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย   Baa2/Moody's       19.00%   2.10%     0.40%

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์        A3/Moody's           19.00%   2.60%     0.49%

เงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์        A3/Moody's           19.00%   2.50%     0.48%

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์           A1/Moody's           19.00%   2.45%               0.47%

เงินฝาก China Construction Bank, ประเทศจีน  A1/Moody's           12.00%   2.00%     0.24%

เงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีนA1/Moody's           12.00%   2.00%     0.24%

รวม                        2.31%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน        0.31%

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ  2.00%

      ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KFF3MBW ในช่วงเวลา 3 เดือน หน่วยลงทุนของกองทุน KFF6MGV ในช่วงเวลา 6 เดือนและหน่วยลงทุนของกองทุน KFF1YGG ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1